ขั้นตอนการพัฒนา Blynk IOT New 2.0

1. ดาวน์โหลด และทำการลงทะเบียน Blynk IOT 

2. ล็อกอินเข้า Blynk IOT บนมือถือ ทำการสร้าง Template

3. เข้าเว็บ Blynk.IO เมนู Template เลือกแท็ป Info

 

ทำการคัดลอกลงในโค้ด Arduino IDE

 

4. สร้าง Datastreams ใน Blynk cloud

5. ฝังโค้ดโปรแกรม Arduino ลงชิพ

6. เพิ่ม Add Device (WiFi) บนมือถือ

- สแกน Wifi จากชิพ ทำการเชื่อมต่อ เลือก Access Point ที่จะใช้งาน ใส่รหัสผ่าน

7. เพิ่มปุ่ม Widget  ในมือถือและหน้าเว็บ Web Dashboard 

เพิ่มเติม : https://iotcircuithub.com/