กรรมการการแข่งขันทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่  18  สิงหาคม  2552

DSCF2820.jpg

DSCF2852.jpg

DSCF2867.jpg

DSCF2828.jpg

DSCF2829.jpg

DSCF2830.jpg

DSCF2831.jpg

DSCF2832.jpg

DSCF2833.jpg

DSCF2835.jpg

DSCF2839.jpg

DSCF2840.jpg

DSCF2844.jpg

DSCF2846.jpg

DSCF2847.jpg

DSCF2848.jpg

DSCF2854.jpg

DSCF2860.jpg

DSCF2861.jpg

DSCF2862.jpg

กลับหน้าแรก