รูปภาพการเรียนการสอนวิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 111/1  รอบเช้า

IMG_4882.jpg IMG_4883.jpg IMG_4884.jpg IMG_4885.jpg
IMG_4886.jpg IMG_4887.jpg IMG_4888.jpg IMG_4889.jpg
IMG_4890.jpg IMG_4891.jpg IMG_4892.jpg IMG_4893.jpg
IMG_4894.jpg IMG_4895.jpg IMG_4896.jpg IMG_4899.jpg
IMG_4900.jpg IMG_4901.jpg IMG_4902.jpg IMG_4904.jpg
IMG_4905.jpg IMG_4906.jpg IMG_4907.jpg IMG_4908.jpg
IMG_4909.jpg IMG_4910.jpg IMG_4912.jpg  

กลับหน้าแรก