รูปภาพการเรียนการสอนวิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 111/1  รอบค่ำ

IMG_4986.jpg IMG_4987.jpg IMG_4988.jpg IMG_4989.jpg
IMG_4990.jpg IMG_4991.jpg IMG_4992.jpg IMG_4993.jpg
IMG_4994.jpg IMG_4995.jpg IMG_4996.jpg IMG_4998.jpg
IMG_5001.jpg IMG_5002.jpg IMG_5003.jpg IMG_5004.jpg
IMG_5006.jpg IMG_5007.jpg IMG_5009.jpg IMG_5010.jpg
IMG_5011.jpg IMG_5012.jpg    

กลับหน้าแรก