วิธีใช้งาน DS3231 โมดูลนาฬิกาความแม่นยำสูง (High Accuracy Clock Module)

โมดูล DS3231 เป็นโมดูลแบบ RTC (Real Time Clock) ที่มีความแม่นยำสูง โมดูลนี้สามารถตั้งค่า วัน เวลา ได้อย่างง่าย และยังมาพร้อมกับ วงจรวัดอุณหภูมิ ที่สามารถแสดงอุณหภูมิที่ภายนอกได้ 

อ่านเพิ่มเติม...