มาทำเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ง่ายๆ ด้วย M5Stack

จากปัญหาเรื่องฝุ่นควันที่เป็นปัญหาในประเทศไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นอกจากปัญหาเรื่องการป้องกันฝุ่นที่ทำให้หน้ากาก N95 กลายเป็นของหายาก เครื่องฟอกอากาศหมดตลาด เครื่องวัดฝุ่นที่จะช่วยบอกปริมาณฝุ่น PM2.5 ก็กลายเป็นของหายากไปด้วย ว่าแล้วก็เลยมาทำเองดีกว่า

        รายละเอียด...