มาสร้างรถบังคับ ด้วย KidBright กันเถอะ

เป็นการสร้างรถบังคับด้วยตนเอง (D.I.Y. Robot car) ด้วยบอร์ด ESP32 ในบทความนี้จะใช้บอร์ด KidBright 2 บอร์ดในการติดต่อสื่อสารกัน โดยบอร์ด Master จะให้เป็น remote สำหรับควบคุมบอร์ด Slave ที่จะเป็นตัวรถ รายละเอียด...