สร้างเซนเซอร์ PM2.5 ไว้ใช้เอง

     PM2.5  คือ  อะไร  มันคือค่า  Particular Matter  หรือขนาดของฝุ่น  2.5  micron  (  1 micron = 1 mm / 1,000  หรือ = 1 m / 1,000,000 ) ซึ่งมีขนาดเล็กมาก  มองไม่เห็นด้วยตา  แต่หากมันรวมกันมาก ๆ ก็จะมองเห็นเป็นฝ้า  กลุ่มฝุ่น เหมือนหมอกประมาณนั้น      เพราะฝุ่นที่มีขนาดดังกล่าวนี้  มันมีอันตรายต่อร่างกายของคน  โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอัตราการหายใจถี่กว่าผู้ใหญ่  หากได้รับเป็นปริมาณมาก  ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้  ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ท่ามกลางกระแสความตื่นตัว PM2.5  ทำเอา  เครื่องวัด  PM2.5 ขาดตลาด หรือไม่ก็ราคาสูง  ทำให้ต้องมาสร้าง PM2.5 มาใช้กันเอง

รายละเอียด...

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ...