โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project)
ปีการศึกษา  2552

DSC04904.jpg

DSC04908.jpg

DSC04910.jpg

DSC04912.jpg

DSC04918.jpg

DSC04919.jpg

DSC04923.jpg

DSC04924.jpg

DSC04926.jpg

DSC04927.jpg

DSC04928.jpg

DSC04929.jpg

DSC04957.jpg

DSC04932.jpg

DSC04936.jpg

DSC04937.jpg

DSC04941.jpg

DSC04944.jpg

DSC04952.jpg

DSC04954.jpg

DSC04931.jpg