รูปภาพการเรียนการสอนวิชา  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  รุ่นที่ 105/1
แผนกอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

DSC04018.jpg
ทำแท้งค์เครื่องพิมพ์

DSC04020.jpg
ทำแทังค์ไม่ผิดธรรมชาติ

DSC04021.jpg
เจาะตลับหมึกถูก..ชัวส์

DSC04023.jpg
อ้าว..ดูดกันใหญ่

DSC04024.jpg
เอาไงต่อพี่..ใส่อะไรต่อไปดี

DSC04025.jpg
เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

DSC04026.jpg
แล้วก็..เริ่มที่เมนบอร์ดก่อน

DSC04027.jpg
เมนบอร์ดรุ่นไหน...อ๋อ.รุ่นคิดนอกกรอบ

DSC04028.jpg
สามหนุ่ม  สามมุม...

DSC04029.jpg
เคส ใหม่...

DSC04030.jpg
ซีพียู รุ่นไหน  อ้อ รุ่นซอย 2 นี้เอง

DSC04031.jpg
สุดหล่อ 2 หนุ่ม

DSC04032.jpg
นี้ไง จัมเปอร์

DSC04033.jpg
ปฏิบัติประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

DSC04034.jpg
วัสดุของใหม่..อย่าลืมหารสอง

DSC04035.jpg
 
ใส่ซีพียู แล้วไงต่อพี่...

DSC04036.jpg
..เอาให้ดีดี นะพี่

DSC04037.jpg
เอาสายไหนดี

DSC04038.jpg
พี่ผมทำเอง...

DSC04039.jpg
ผมหล่อไหมครับ..

DSC04040.jpg
ประธานรุ่น..

DSC04041.jpg
เอ้...มันอยู่ตรงไหนนะ...

DSC04043.jpg
 
บรรยากาศการเรียน

DSC04044.jpg
ประกอบเสร็จ ผมของร้องเพลงนะครับ

DSC04046.jpg
อ่านก่อนเพื่อความชัวส์

DSC04047.jpg
ช่วยกันประกอบ...

DSC04048.jpg
...สบาย อาจารย์.

DSC04049.jpg
แล้วจะติดไหมนี้...

กลับหน้าแรก