รูปภาพการเรียนการสอนวิชา  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  รุ่นที่ 107/1 รอบค่ำ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

DSC05210.jpg DSC05211.jpg DSC05212.jpg DSC05213.jpg DSC05214.jpg DSC05215.jpg
DSC05216.jpg DSC05217.jpg DSC05218.jpg DSC05219.jpg DSC05220.jpg DSC05221.jpg
DSC05222.jpg DSC05224.jpg DSC05226.jpg DSC05227.jpg DSC05228.jpg DSC05229.jpg
DSC05230.jpg DSC05231.jpg DSC05233.jpg DSC05234.jpg DSC05235.jpg DSC05236.jpg
DSC05237.jpg DSC05238.jpg DSC05239.jpg DSC05241.jpg DSC05242.jpg DSC05243.jpg
DSC05252.jpg DSC05246.jpg DSC05247.jpg DSC05248.jpg DSC05250.jpg DSC05251.jpg
DSC05245.jpg DSC05254.jpg DSC05255.jpg      

กลับหน้าแรก