ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

รูปภาพชุดที่ 1 4-5 เมษายน 2554

IMG_0633.jpg

IMG_0629.jpg

IMG_0634.jpg IMG_0635.jpg IMG_0639.jpg
IMG_0644.jpg IMG_0645.jpg IMG_0647.jpg IMG_0662.jpg IMG_0665.jpg
IMG_0668.jpg IMG_0672.jpg IMG_0699.jpg IMG_0701.jpg IMG_0705.jpg
IMG_0710.jpg IMG_0721.jpg IMG_0724.jpg IMG_0726.jpg IMG_0728.jpg
IMG_0730.jpg IMG_0731.jpg IMG_0732.jpg IMG_0733.jpg IMG_0738.jpg
IMG_0745.jpg IMG_0748.jpg IMG_0758.jpg IMG_0765.jpg IMG_0767.jpg
IMG_0772.jpg IMG_0780.jpg IMG_0782.jpg IMG_0786.jpg IMG_0787.jpg
IMG_0790.jpg IMG_0794.jpg IMG_0827.jpg IMG_0828.jpg IMG_0834.jpg
IMG_0835.jpg IMG_0844.jpg IMG_0849.jpg IMG_0875.jpg IMG_0882.jpg
IMG_0883.jpg IMG_0887.jpg IMG_0890.jpg IMG_0894.jpg IMG_0897.jpg
IMG_0902.jpg IMG_0906.jpg IMG_0907.jpg IMG_0908.jpg IMG_0911.jpg
IMG_0916.jpg IMG_0918.jpg IMG_0922.jpg IMG_0924.jpg IMG_0932.jpg
IMG_0934.jpg IMG_0936.jpg IMG_0939.jpg IMG_0946.jpg IMG_0948.jpg
IMG_0957.jpg IMG_0959.jpg IMG_0969.jpg IMG_0970.jpg IMG_0981.jpg
IMG_0984.jpg IMG_1014.jpg IMG_1021.jpg IMG_1029.jpg IMG_1039.jpg
IMG_1072.jpg IMG_1078.jpg IMG_1091.jpg IMG_1108.jpg IMG_1140.jpg
IMG_1142.jpg IMG_1155.jpg IMG_1156.jpg IMG_1160.jpg IMG_1164.jpg
IMG_1170.jpg IMG_1183.jpg IMG_1192.jpg IMG_1201.jpg IMG_1202.jpg
IMG_1203.jpg IMG_1210.jpg IMG_1211.jpg IMG_1213.jpg IMG_1216.jpg
IMG_1218.jpg IMG_1219.jpg IMG_1228.jpg IMG_1236.jpg IMG_1249.jpg
IMG_1254.jpg IMG_1262.jpg IMG_1263.jpg IMG_1266.jpg IMG_1269.jpg
IMG_1287.jpg IMG_1299.jpg IMG_1301.jpg IMG_1303.jpg IMG_1332.jpg
IMG_1339.jpg        

กลับหน้าแรก