ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

รูปภาพชุดที่ 2   6-7เมษายน 2554

IMG_1372.jpg IMG_1400.jpg IMG_1401.jpg IMG_1403.jpg IMG_1411.jpg
IMG_1414.jpg IMG_1416.jpg IMG_1436.jpg IMG_1439.jpg IMG_1443.jpg
IMG_1448.jpg IMG_1456.jpg IMG_1457.jpg IMG_1458.jpg IMG_1461.jpg
IMG_1464.jpg IMG_1469.jpg IMG_1498.jpg IMG_1502.jpg IMG_1504.jpg
IMG_1523.jpg IMG_1529.jpg IMG_1531.jpg IMG_1534.jpg IMG_1537.jpg
IMG_1538.jpg IMG_1543.jpg IMG_1564.jpg IMG_1568.jpg IMG_1594.jpg
IMG_1598.jpg IMG_1601.jpg IMG_1605.jpg IMG_1607.jpg IMG_1639.jpg
IMG_1640.jpg IMG_1642.jpg IMG_1649.jpg IMG_1657.jpg IMG_1663.jpg
IMG_1664.jpg IMG_1682.jpg IMG_1683.jpg IMG_1693.jpg IMG_1698.jpg
IMG_1716.jpg IMG_1731.jpg IMG_1739.jpg IMG_1743.jpg IMG_1744.jpg
IMG_1747.jpg IMG_1755.jpg IMG_1756.jpg IMG_1757.jpg IMG_1765.jpg
IMG_1766.jpg IMG_1773.jpg IMG_1774.jpg IMG_1777.jpg IMG_1779.jpg
IMG_1792.jpg IMG_1796.jpg IMG_1809.jpg IMG_1821.jpg IMG_1839.jpg
IMG_1843.jpg IMG_1846.jpg IMG_1847.jpg IMG_1855.jpg IMG_1867.jpg
IMG_1871.jpg IMG_1883.jpg IMG_1894.jpg IMG_1897.jpg IMG_1908.jpg
IMG_1920.jpg IMG_1924.jpg IMG_1925.jpg IMG_1930.jpg IMG_1937.jpg
IMG_1939.jpg IMG_1944.jpg IMG_1946.jpg IMG_1958.jpg IMG_1960.jpg
IMG_1964.jpg IMG_1970.jpg IMG_1986.jpg IMG_1988.jpg IMG_1991.jpg
IMG_1998.jpg IMG_2001.jpg IMG_2011.jpg IMG_2013.jpg IMG_2021.jpg
IMG_2026.jpg IMG_2027.jpg IMG_2031.jpg IMG_2036.jpg IMG_2041.jpg
IMG_2049.jpg IMG_2060.jpg IMG_2087.jpg IMG_2088.jpg IMG_2094.jpg
IMG_2101.jpg IMG_2107.jpg IMG_2123.jpg IMG_2127.jpg IMG_2140.jpg
IMG_2145.jpg IMG_2148.jpg IMG_2149.jpg    

กลับหน้าแรก