ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

รูปภาพชุดที่ 3   8 เมษายน 2554

IMG_2154.jpg IMG_2160.jpg IMG_2162.jpg IMG_2165.jpg IMG_2168.jpg
IMG_2169.jpg IMG_2178.jpg IMG_2193.jpg IMG_2196.jpg IMG_2199.jpg
IMG_2200.jpg IMG_2202.jpg IMG_2205.jpg IMG_2212.jpg IMG_2214.jpg
IMG_2217.jpg IMG_2218.jpg IMG_2219.jpg IMG_2220.jpg IMG_2221.jpg
IMG_2222.jpg IMG_2226.jpg IMG_2228.jpg IMG_2229.jpg IMG_2230.jpg
IMG_2233.jpg IMG_2234.jpg IMG_2236.jpg IMG_2238.jpg IMG_2239.jpg
IMG_2241.jpg IMG_2242.jpg IMG_2243.jpg IMG_2244.jpg IMG_2245.jpg
IMG_2246.jpg IMG_2247.jpg IMG_2250.jpg IMG_2252.jpg IMG_2253.jpg
IMG_2254.jpg IMG_2255.jpg IMG_2258.jpg IMG_2267.jpg IMG_2271.jpg
IMG_2272.jpg IMG_2274.jpg IMG_2276.jpg IMG_2277.jpg IMG_2279.jpg
IMG_2280.jpg IMG_2281.jpg IMG_2282.jpg IMG_2287.jpg IMG_2288.jpg
IMG_2289.jpg IMG_2290.jpg IMG_2291.jpg IMG_2292.jpg IMG_2294.jpg
IMG_2296.jpg IMG_2300.jpg IMG_2301.jpg IMG_2303.jpg IMG_2304.jpg
IMG_2307.jpg IMG_2308.jpg IMG_2309.jpg IMG_2310.jpg IMG_2311.jpg
IMG_2312.jpg IMG_2313.jpg IMG_2315.jpg IMG_2316.jpg IMG_2318.jpg
IMG_2319.jpg IMG_2320.jpg IMG_2321.jpg IMG_2322.jpg IMG_2323.jpg
IMG_2324.jpg IMG_2325.jpg IMG_2326.jpg IMG_2327.jpg  

กลับหน้าแรก